Categorie: ARRESTEN

Recent Blog Posts

Het Grondwettelijk Hof verklaart vermogenswinstbelasting onwettig als er geen waardestijging is
Het Grondwettelijk Hof verklaart vermogenswinstbelasting onwettig als er geen waardestijging is

De belasting op de waardevermeerdering van stedelijke grond, algemeen bekend als vermogenswinst, is een directe gemeentelijke belasting van facultatieve aard. De waarde van de grond die in aanmerking wordt genomen, is in het algemeen de kadastrale waarde De lokale belasting heft theoretisch de herwaardering van de eigendommen op het moment van verkoop en de berekeningsformule zorgt ervoor dat betaling vereist is wanneer verliezen worden geregistreerd Met andere woorden, degene die het appartement met verlies verkocht voor een lagere waarde dan degene die het kocht, moest de gemeenteraad betalen alsof hij het had gewonnen.

Compliance officer of compliance officer: functies en verantwoordelijkheid
Compliance officer of compliance officer: functies en verantwoordelijkheid

Het bureau van de procureur-generaal van de staat heeft een circulaire gepubliceerd over een onderwerp dat zeer actueel is in de zakenwereld. Dit is circulaire 1/2016 over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van juridische entiteiten Het document behandelt tal van kwesties die voortvloeien uit de belangrijke wijziging van het wetboek van strafrecht door organieke wet 1/2015, die we in deze blog zullen bespreken en analyseren.